0977.533.636 [email protected]

Các gói sản phẩm ngân hàng CitiBank

  • Ngân hàng Citibank Việt Nam
  • Thành lập 1812 - Trụ sở chính: New York, Hoa Kỳ
  • Hiện Citibank đã và đang cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng trên 1.000 thành phố lớn tại 160 quốc gia cùng hàng trăm triệu khách hàng trên thế giới.
  • Citibank Vietnam tái hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 1993 và kể từ đó đã đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam.