0977.533.636 [email protected]

Các gói sản phẩm ngân hàng

Gói sản phẩm ngân hàng
  • Lãi suất
  • 9,49%
  • năm
  • Ưu đãi
  • 12
  • tháng
  • Giá trị khoản vay lên đến 80% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 07 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 08 giờ làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.
Đăng ký ngay